Moses_Strikes_Water_from_a_Rock

TOIAGUL LUI MOISE

O, cum se năpusteau
spre șuvoaiele gâlgâinde din stânca
lovită de Moise!

Fiii pustiului,
nici unul nu vedea, în afară de el,
că jgheabul ce setea le-o adapă,
era căușul palmelor de înger,
plin de minune și apă.

Cârcotire, chiar ghimpi de harțag,
de la fiii pustiei
demult se-obișnuise,
însă acum încremenit privea
numai la vârful lui de toiag –
după lovirea în piatră,
precum un migdal înflorise.

Speriat se întoarse spre înger,
însă acesta, cu o mireasmă de tei,
șoapta-și trecu prin cuvânt:
” Îndrăznește,
frate spre taina străină!
Doar numai ție ți-a fost îngăduit
ca să bei
din primul potir de lumină.”