Tags

,

06christ

ÎNTOARCEREA ÎN NAZARET

”Nu mai e mult,
Marie.
Când vom ajunge
sub steaua viezurină
de acolo,
vom fi acasă”,
dar asinul nu știe
care o fi dintre stele,
la fiecare se închină.
Le spune ceva dând din cap,
dar suflă tot mai încet,
nu cumva din greșală
să stingă
cumpăna nopții din Nazaret.