În mâna mea
degetele tale au adormit.
Mă întrebi:
– Te pricepi la ghicit
din amăgitul de vis?
– Degetul mare –
un țărm sidefiu
cu val de cicoare.
Arătătorul –
se ridică pe vârfuri
să atingă cocorul.
Cel mijlociu –
că-i la școală târziu.
Degetul mic –
trage de coadă-un pisic,
iar inelarul, din somn alb de laur,
un cântec cu undă de aur.

Numai buzele tale
întredeschise,
flămânde și caste
le ceartă-ndesat și tăcut:
– Sunteți niște proaste,
cum de nici una din voi
n-a visat
ceva mai acatării,
măcar un sărut?