Ray_of_light_by_notearsonshow

ROUA LUMINII

Înveșmântat în strălucinde
odăjdii de cleștar
întrebă candelabrul:
”Ce-mi mai lipsește,
(că eu nu am habar)
cu-așa vistierie
să nu fiu și soare?”

”Roua luminii – privirea de Tată –
când i se naște o floare.”