PSALMUL POTIRULUI DE LUT

Tags

, ,

street-life-olarit-detaliu-1613

Durerea nu-i durere de-o orchestrezi cu surle.
Ea-n lacrimă-și zidește întorsul greu în fire…
Țipa la Tine unul, să pipăie, să urle,
C-ar fi poftit să vadă cam cum apari, Iubire.

Voiai cu ferăstrăul, om, să-I croiești veșmântul?
Asemenea-I ca gândul ce foarfecului scapă.
Copită, ghiare, coarne, chiar dacă n-are, vântul,
Cu timpul și cu moartea pe toate-n colb le-ngroapă.

A dragostei măsură, tu-mi ceri a câta oară?
Spini sângerând în stemă, ce poate ști cântarul?
Nu-mi judeca lăuta ce-n dor lumini măsoară,
Sărutul nu e-n buze, deși în lut e jarul.

Îndrăgostită, Roata îi cântă de iubire
Argilei, spre ulciorul cu vin de răstignire.

PSALM PRIN ALGONQUIN PARK

Tags

, ,

mesteceni2

Octombrie, mesteceni…Taci, nu cumva să sperii
Cum toamna-mi urcă-n suflet orfevărindul care-i
A vară indiană, că-mi nebuniră merii
Pe hărți necunoscute din nordul Niagarei.

– ”Visat-am ape negre, pe la Muskoka-n vale,
Ca țarina de sânge ce-abia vându olarul
Pe-arginți jucați pe timpul cu chipuri de parale,
Cum doar o stea și neagră putea să-i ducă zarul.”

– ”Iar eu cules-am visul, pe când dormeai, din pleoapă.
Sărutul este prețul” , îmi spui c-o alintare.
Octombrie, mesteceni… Tu, dincolo de ape,
În jad, această vară-i meridian ce doare.

Minciună spune ceașca, destul e bobu-n gene…
Pe porțelan eu scris-am păduri algonquiene.

 

PSALMUL MIRELUI DIN CANA

Tags

, ,

IMG_6048

”Nimicului – cenușă, de-i frunză, rod, sau floare!”
Eu cred Ecclesiastul că suferea cu fierea.
Din glod nu se înalță săruturi de ulcioare;
Unde-i prea multă minte, acasă-i căpierea.

Cât de-nțelept e vinul, foc dintru foc renascu-l!
”Adulmecă, ne spune, fugi, minții dacă-i acru.
Înseamnă că Iubirea nu l-a zdrobit cu teascul,
Setos de sânge tânăr, păgân, pe-altar de sacru.”

Ce-aș fi fără de umbră, de nu mi-ai fi Tu, cina?
Din tot-întâi-născutul – stihul de grâu și mielul.
Ca-n templu Ți se pleacă, din inimă ciorchina
Purtând rotund pecetea cum Tu semnezi inelul.

Cum aș putea bând vinul Iubirii să-i uit rana?
Pe Dumnezeu la nuntă eu L-am avut în Cana.

PSALMUL CE NE-A FOST SĂ FIE

Tags

117614769-dan cristian popovici

Foto: Dan-Cristian Popovici

Au ochii frumoși ca tine – panterele, șacalii –
De piatră prețioasă, vânând imperial,
Dar numai ție-i dată cruzimea în detalii,
Lungi sfâșieri de flaut din burg medieval.

Regal, desăvârșirea plăcerii de supliciu,
Din somnoroase gene cătușa-i de argint,
Încet, mai dulci să doară torturile-n deliciu
Cu-ncolăciri de șarpe din șoapte și alint.

Tu îmi spuneai, coralul c-ar fi ca-n stih tocmire?
La fel ca-ntr-o oglindă răsfățul tău îl prind,
Din inimă de piatră fac crin de mănăstire
Cioplindu-ți duh și umbră ca zapis în colind.

Așa ne-a fost să fie, prea sfânta-ne osândă,
Că ne-a zidit mărgeanul de vii în luminândă.

PSALMUL CE N-A FOST SĂ FIE

Tags

ws_Fantasy_Peacocks_1920x1200

Cum să-nțelegi furtuna şi-a codrilor catismă,
De n-ai iubit vreodată? Cum să-ți culeg ce scapă
Din jertfa de culoare a șapte cerbi din prismă?
Cum lacrima și gheaţa pot fi aceeași apă?

Nu pomeni Iubirea de n-ai fost Niagară!
Eu am văzut-o-n flăcări. Colb de cenuși, ca boare
Plutea peste adâncul ce cu adânc se zboară,
Când pân’ la os tot cerul din aripă te doare.

Pofteai simbol păunul, să ți-l aduc, superbul,
Jucând cu evantaiul, perlat Edenu-n dar pe
Maci vii opriți în pene! Mândriei tale, cerbul
Ți-aș fi adus în stemă, nu șubred gât de șarpe.

Dragon visam în luptă, foc până’n bolți să zvârlă,
Dar te-a răpit păunul cu capul de șopârlă.

PSALMUL DE PERLĂ

Tags

,

perla-1_3e448471ee973e

Voi știți ce e porfira prea scumpelor postăvuri?
Despre jurnalul scoicii nici azi nu te cutremuri,
Că-n locul obrintirii spre putrede otrăvuri
Născu din limpezi ape înalte requiemuri?

Retrasă în chilie, i-e inima cât macul,
Cât punctul de suspensii ce-l pui dumnezeirii.
Săgeata nezburată mai fină fu ca acul,
Iar victima nu-i hoitul, ci prețul nemuririi.

Din străvezimi, adâncul îi fură morții sita,
Pentru sărut, se cere chiar jertfa de lumină.
Căci perla Celui-Veșnic cercând a-i fi ispită,
Căzu pe-obraz de cântec în luminata-i tină.

Altoiul Tău, Iubire, nu e făcut de bardă.
Lut când aprinzi în perlă, continuă să ardă.

 

PSALMUL LUMINII NEAPROPIATE

Tags

, ,

desktop_rubin2_1024

Mai mult pietriș mi-i firea. Din care luturi Tu m-ai
Ales, frământ cârtirii, țâșnindu-Ți de pe roată
Ca păstrăvul din palmă? Rod vântului sunt numai?
Că spicul Tău deasupra-mi mă cere la socoată.

Prea-s noduros, iar vremii-i înghit poșirci de acru!
Fă-mi altă plăsmuire, cu mai puțin departe.
De-ngădui ca rubinul să-Ți poată bea din sacru,
De ce te-ascunzi Iubire, tot dincolo de moarte?

În inimă de-s sudul, neapărat vrei nordul,
De parcă simți în setea-mi deliciu rar, plăcere.
De mi-am pierdut o deltă, dezțărm prin stânci fiordul,
Coroanei nestemată, cum Riga-al meu mă cere.

O viață-am dus pustiul, în locul Tău, adaus,
Fără să știu c-alături mergeam către Emaus.

 

PSALMUL SCULPTORULUI

Tags

,

Foto Cristian Zainescu

Că nu cu polonicul iei cuminecătura
Din flacăra Iubirii, ci-n vârf de linguriță!
Oceanul din talazuri îl face picătura,
Cum geana de femeie i-ai scris-o din peniță.

Foc răsfățat de paie, cumplit le-o fi amorul!
Că pân’ la brâu li-e scripca și-un rest zvâcnit din rochii…
M-ai tâlhărit de cruce. Știu, nu-n aripă-i zborul!
De ce în schimb privirii mi-ai vindecat doar ochii?

Văd lucruri, nu adâncul frumosului ce doare.
Ce-o fi, că simt țepușa-i în sângele-mi nomadic?
Te-ai deșertat de Sine: în ce, în cum, în oare?
Cum să-l numesc pe sculptor c-ar fi cu dalta sadic?

Din tot ce ne desparte: lemn, ciot, blasfem, mireasmă,
Cioplește-mi suferința să-ți fiu catapeteasmă!
 

PSALMUL COCORULUI

Tags

,

11041123_983665548324978_7975948554998650061_n

Nici gâsca, nici găina, nici alte ouătoare
Iubirii-s semn heraldic, ci numai alb cocorul,
Aripa care-și zboară apusul roș ce doare,
Că-i vis de foc ca vinul ce struguri încă doru-l.

Chiar dacă bolta-n aur și-a potcovit crai-noul,
Cocorul niciodată n-a gelozit potcoava.
Rodirea coase-i prețul de jug ce-l duce boul,
Pe robotirea morții nuntește crud otava.

La gloate dă-le circul și hleb ca să petreacă!
Dacă le mușcă biciul le crește-n sânge calmul.
Nu dați mărgăritarul din stihul vostru-n troacă:
Tu n-ai știut, Poete, c-o să-ți sfâșie psalmul?

Zbor alb, întruchipare, cu Dumnezeu de-o seamă,
Doar lacrima Luminii putea să-i fie mamă.

PSALM DIN GRAIUL NEGRĂIRII

Tags

, ,

vitralii-suprapuse

Cu-atâta soare-n creangă, la ce-aș râvni cuvinte?
A pinilor mireasmă, nu-i vorbă mai subțire?
Iau pietrei duritatea, nu prund când cu rubin Te
Rostesc nepreț coroanei a grai din negrăire.

De vrei sărutul mării, Tu-i vălui începutul
Cum ceru-n necuprinsuri mi-l odihnești sub pleoapă.
Te-ascunzi, precum lumina o știe doar sărutul,
Nu bâlbâirea buchei ce tocmai viața scapă.

Ce-adânc îmi ești, Tu, codrul iubirilor spovednic!
Pun morții stinsul flaut ca pe-un vânat, pe seară.
Flămând Te frâng ca pâine. Sunt luminândei vrednic?
Pe umăr pui obrazul ca noaptea pe-o vioară.

Ia-ți jertfa de lumină, iar focul – numai mie,
C-am dăscălit și iadul cum poate iad să fie.

 

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 325 other followers