Tags

1896730_705710362879956_2021027552209525716_n- photo by Marko Reed...

Foto: by Marko Reed

Ce spaţiu o fi
de târziu? Ciocârlia
coboară din cer…

*
Ceartă îngerul
ce văzu mama şi-uită
să îngenunche

*
Maica se roagă…
Teiul înflorind fură
rugăciunile

*
Lacuri, prin mine
adorm oglindind vegheri!
Adânci de taină

*
Şi florile au
pridvor… Luna-bunică
urcă treptele.

*
Privighetoarea
trezeşte codrii… Din nou –
catapeteasmă!