Tags

index-roua 1

Micro poiene

Taina cea din veac,
melcule, o ştii? Pe drum
ce-asculţi gândind?

*
L-au dus la groapă
şi mama… Lacrimile –
sat fără de Paşti!

*
În lac nevedem
Chipul… apoi îl pierdem
prin trestii rupte.

*
Mamă, Dumnezeu
a-nvăţat omeneşte
pronunţându-te?

*
În ochii mamei –
prima floare a-nvierii
tăinuie rouă.

*
Zâmbeşte mama!
Betleem în privire
aduse pruncul…