Tags

Gallery 133,Laurie Near, Hatha-Blue

Foto: Gallery 133, Laurie Near, Hatha Blue

SINGURĂTATE

Ţâţăna porţtii
scârţâie. Prieteni trec,
doar vântul intră.

LUMINI

Coruri de albine
cântă-n ceara făcliei –
Lumini pe altar!

VEŞNICIA

Broasca ţestoasă
crucea rotundă-şi poartă
ocolindu-ne.

ŢI-AM SPUS

Copilul plânge…
“Îngere, ţi-am spus
să ai grijă de aripi!”

ÎN APARTAMENT

Copii, poate se
joacă deasupra. I-aud
ca-ntr-o inimă.