Tags

,

melc pe cruce

Cercul încercând
Spre înălţime – un melc,
Oprit pe cruce,

Candelei, în spirală,
Îi întoarce spaima nopţii.