Două crenguțe de brad

îmi vor fi de ajuns…

Lăsați neatins pridvorul de crin.

Lumina de seară nu merită și ea

Odihna curată și fără suspin?

Nu secerați cu luna vreo lalea,

dar, mai ales, n-aduceți trandafiri

ca jertfă-n lotca somnului.

Numai ei au știut să coase în psalm,

Maicii Domnului

porfira și visonul Bunei Vestiri.

 

Iar tu lumina

singurătăților mele de pin,

ai grijă să nu afle grădina

că puntea de la vad

mi-a fost stropită cu apus și vin,

nici să nu dai răspuns

de  întrebată fi-vei

de-ntoarcerea-mi acasă peste nor.

Doar numai ție-ți spun

că pentru zbor

două crenguțe de brad

îmi vor fi de ajuns…

 Image