“Şi eu am fost în Arcadia”,cu aceste cuvinte începe şi sfârşeşte Octavian Goga o conferinţă în faţa studentilor clujeni.
Şi au am fost în Hamilton-Canada în vara acestui an la Câmpul Românesc invitat de acest
Patriarh al poeziei şi sfinţeniei care se numeşte Dumitru Ichim.
“Sunt cetăţeanul/celui mai trist amurg”,ne spune el şi din glasul lui simt cum tresare ca dintr-un abis vital amintirea argheziană a celei frumoase/triste toamne,care nu-i aşa,niciodată nu fu mai frumoasă.
Cu o făptură firavă, ruptă dintr-un picior de plai “în drumul spre Eghipet”,gingaş şi domol la glas ca un înger pierdut aici pe pământ canadian într-o lume din ce în ce mai globalizată.Limbalul cu care ţi se adresează este direct şi simplu dar vine de sus iar în poeme,străluminează prin expresii, imagini şi metafore de o modernitate frapantă.El dăruie limbii române podoabe de preţ,nestemate autentice pe care poate încă nici nu ştim să le preţuim la adevărata lor valoare.Logica normală este ineficientă pentru a recepta versuri cum acestea:
“E oare cerul acolo linie dreaptă/unde mileniul pe o secundă se-nşoaptă?”
Au poate zidul ce fostu-ne-a zidit/’nainte de-nainte când nu era-nainte/când spaţiul nu-ncolţise din semn de infinit.”Şi tot la infinit exemplele pot continua…
Intr-o seară magică ne-a “povestit” poeme,dacă aşa ceva se poate întâmpla.Desprinse şi
sugerate de cea mai sfântă carte cu glasul de înger al senectuţii care-l înnobilează Patriarhul cuvintelor a scris poemul “Sculptură în camee”.Citez din el:”Din vârf de daltă şi briceag/Bătrânul Iosif i-a cioplit/un miel şi un asin./După ce Îl priveşte cu drag/se-ntoarce la rindea şi geluit./După un timp Copilul,/prin rumeguş şi talaj,/cu ochii mari de taină,/îl trage de haină./ceva foarte grav vrând să-i spuie!/Cu mânuţa/strânge în palmă două cuie:/-Tu nu ştii acestea/cât de rău înţeapă şi muşcă?”
Cum aş putea să uit această săptămână din preajma Patriarhului poezie române!
Şi eu am fost în Canada şi m-am oprit răstimp de o clipă la Câmpul Românesc unde am stat şi am văzut!
Volumul din care am citat se întitulează “Ideograma sufletului meu”,meşteşugit tradus în engleză de Maria Muguraş Petrescu.A apărut la Gracious Light-New York,2013 cu o prefaţă scrisă de Theodor Damian

Mircea Ştefan