prodigal.son_

PILDA CU FIUL OCHILOR

In ultima noapte
n-a mai rămas nimic de risipit
și la scroafe
când o făceam pe calfa,
amintele
Ți-a unduit cuvintele,

și nu-nțelegeam: ce ai vrut
să spui de brațele Tale
că sunt și omega și alfa?

Tată,
numai culoarea noastră
a ochilor
a rămas neschimbată,
ne stă mărturie
și cerul și marea
albastră.
Nu Te-am pierdut niciodată
printre nemernici și răi.
Tată,
primenește-mi venirea,
că astăzi Ți-am adus
pe însuși fiul ochilor Tăi!