AGENDA ROMÂNEASCĂ
The First Romanian Newspaper from Kitchener-Waterloo-Cambridge and Guelph area.
Distributed in Toronto and GTA, Aurora, Newmarket, Mississauga, Oshawa, Niagara, Burlington, Oakville, Hamilton, Richmond Hill, Milton, Brantford, London and Windsor.

ANUL 2013, ANUL LITERAR DUMITRU ICHIM

Nu e o formulare tipic jurnalistică, e o realitate. În anul de graţie în care ne aflăm, au apărut câteva cărţi de versuri scrise de poetul Dumitru Ichim din Kitchener. În cronica la volumul de versuri Psaltirea apocrifă a dreptului Iov (Editura EIKON, Cluj-Napoca, 2012), îmi exprimam cu încredere o presimţire: „Limbajul liturgic este teologic şi poetic în acelaşi timp în demnitatea spirituală şi în trăirea credinţei la Dumitru Ichim, care atinge treapta de încununare a vieţii de creaţie, dar şi capacitatea de a elabora, în continuare, la acelaşi nivel”. Întradevăr, poetul nu s-a dezminţit.
Se vorbeşte adesea de a doua tinereţe, poate şi pentru a îndulci sentimentul trecerii timpului personal spre bătrâneţe. Aici se deschide o altă perspectivă. E vorba de tinereţea creaţiei. Creaţia nu are vârstă propriu-zisă. De origine divină, ea cunoaşte faptul devenirii. Valoarea literaturii româneşti din America de Nord a crescut şi datorită contribuţiei esenţiale a unei sensibilităţi lirice remarcabile.
O parte a poeziei lui Dumitru Ichim se regăseşte în traduceri. În limba albaneză, antologia NELOGODITELE TĂCERI / HESHTET E PAFEJUARA a apărut la Editura ROZAFA, Prishtinë, 2013, în traducerea lui Baki Ymeri, cu o prefaţă de Dumitru Velea. În limba italiană, antologia LE SOLITUDINI DELLA PETRA (Le poesie rumene in lingua italiana) a văzut lumina tiparului sub îngrijirea lui Danilo Tomasseti şi în traducerea Mariei Niculescu, la Editura Ginta Latina, 2013.
În limba engleză a apărut cartea de versuri The Ideogram of My Soul / Ideograma sufletului meu, Editura Gracious Light, New York, 2013. Traducătoarea Muguraş Maria Petrescu a intuit subtilităţile poeziei lui Dumitru Ichim, oferind variante remarcabile. In prefaţa semnată de Pr. Prof. Univ. Dr. Theodor Damian se surprin aspecte esenţiale din creaţia poetului din Kitchener.
La Editura EIKON, Cluj-Napoca, 2013, cu prefaţa regretatului mare cărturar Valeriu Anania, se tipăreşte volumul APA MORŢILOR, care cuprinde poemele dramatice MEŞTERUL MANOLE şi MELCUL, ciclurile de versuri APA MORŢILOR, FĂCLIE DE PAMÂNT şi GRĂIREA PETRELOR PRIMARE.
Nu putem uita că revista ALBANEZUL / SHQIPTARI, nr. 8, Bucureşti / Bukuresht, 2012, realizează o „ediţie specială”cu poeţii Dumitru Ichim şi Florica Baţu.
În versiunea albaneză e minunat să vezi cuvinte care se aud şi în limba noastră, provenind dintr-un fond lexical comun: „Në vatrën e çdo bërthame / Pulson në flakërime të bardha / Erëtima e Blirit të parë.(KOHË BINJAKE, p. 41) Departe de a fi împrumuturi determinate de vecinătatea formării celor două popoare. Adjectivul „geamăn” prinde unitatea naturală a poetului cu lumea materială. Individualitatea se face prin despărţire cu păstrarea esenţei. În româneşte, versurile citate apar ca o mişcare de simboluri: „Pe vatra fiecărei seminţe / pulsează’n flăcări albe / mireasma Ţeiului primar.”(TIMP GEAMĂN, p.40)
În momente de singurătate, fiecare dintre noi îşi poate pune întrebarea: „La solitudini della pietra / solo il vuoto / assorbe l’abisso / Nascente di stella / ma tu, abete – /gemello dello stesso specchio – /che vuoi fare / con la mia ombra?”(LE SOLITUDINI DELLA PIETRA, p.43). Se pastrează sonoritatea limbii române „Singurătăţile pietrei / numai vidul le / absoarbe genunea / născătoare de stea, / dar tu, molidule – /geamăn de-aceeaşi oglindă – /ce vrei să faci / cu umbra mea? „(SINGURĂTĂŢILE PIETREI, p. 42)
Regret că traducerea în limba suedeză, apărută tot în acest an, nu mi-a fost la îndemână.
Poezia lui Dumitru Ichin, cerebrală şi sentimentală în acelaşi timp, are ca punct de plecare emoţia ca mişcare sufletească a sinelui. Imaginarul religios ca funcţie psihică dobândeşte valoare estetică prin infiltrări criptice de idei, dar şi prin semne „la vedere”.Doar în cazul marilor poeţi, sensul cuvântului se dezvoltă printr-o continuă şi extraordinară experienţă. Credinţa şi creaţia sunt experienţe fundamentale pentru poetul Dumitru Ichim.

CONSTANTIN TEODORESCU, KITCHENER
raspasusor@yahoo.com